Што има во град (14-20 август)

Понеделник 14.8.2017 Back To Work со Самакутра // Рок Кафана Рустикана 2.0 Отворање на втората летна полусезона. За музичкиот дел одговорни се "Samakutra" ba...