Бисера Крцковска

Музеј Bündner: Дијалог меѓу современата архитектура и културното наследство

Културни објекти кои ги почитуваат историските обележја и просторот во кој „никнуваат“ и притоа стојат одмерено како слика на времето и естетиката што соодвеств...