Meri

Во дворот на Flim

Видео и фотографии: Елена Героска Арт дирекција: Димитар Попов   ///   #Скопје #Атина #Бразил #графити #илустрации #TheNational #другарство...

Во подрумите на Palais de Tokyo

Неодамна си шетав низ омилениот Palais de Tokyo во Paris, а поима немав каква тајна се крие во подземјето под мене. Не знам зошто, ама како од секогаш да знаев ...

Филозофски Филмски Фестивал

Веќе шестта година по ред, сé поголем замав земаат нашите дежурни мислители! Секоја година сé посериозни и попосветени млади филозофи и филмаџии ни го разубавув...