Патувања

Не биди турист во: Париз

Оние што викаат дека Париз е преценет, дефинитивно не се во право. Можеби веќе те имаат однесено на екскурзија низ Париз, каде едвај стигна од автобус да претр...

„When in X“, нов македонски стартап кој ќе ја промени туристичката индустрија во Македонија и регионот

Видео: Димитар Попов и Михаил Намичев Актери: Бранислав Спировски и Ирина Јанкуловска   Какви резултати добива некој германец кога ќе изгугла места што ...

Не биди турист во: Варшава

Веќе една година се спремам да го напишам текстов.    И сè уште не сум сигурна дека ова е добриот момент, но Диме инсистираше - луѓе се спремале за есенски шет...