Филм

Во одбрана на Love Actually

Hugh Grant е најдобриот премиер што Британија никогаш не го имала. Има неколку начини да процениш колку е добар еден филм: (1) Според тоа колку долго го мисли...