Сите содржини

ПОРТАЛИ 2019 / PORTALS 2019

ПОРТАЛИ 2019 и понатаму продолжува да ја застапува генералната идеја на веќе воспоставениот концепт да дејствува како еден вид отворен портал-метафора на градо...

ReBreathSK

ReBreathSK работилници / workshops ReBreathSk - креативна работилница во Ботаничка градина-ПМФ-Скопје Цртежи изработени од ученици од ДСУЛУД „Лазар Личеноски“С...

Калeидоскоп / Kaleidoscope

Каледиоскоп / Kaleidoscope '19     Преку изложбениот концепт „Калеидоскоп“ 2019, Музеј на град Скопје, продолжува да застапува еден од осно...

За CreArt / About CreArt

CreArt Sopje 2019 Museum of the City of Skopje Град Скопје од 2017 година e партнер во проектот CreArt (Network of Cities for Artistic Creation), ко- финанс...