Александра Костадиновска

Христина Секулоска и Ирена Милојеска: Светлечки илузии и непостоечка реалност во нашиот град

Борбата против кичот, политиката и општествените промени има стотици начини на кои може да се води. Кога ќе се спојат архитектонските равенки, философијата, ид...