инсталација

Студентски прашања: Запознај ги Христина, Ирена и нивниот архитектонски проект „ХИМА“

Фотографии: Александра Костадиновска   Искрено, ги обожаваме Христина и Ирена и сè на што досега имаат работено. Ги знаеме по нивните одлични архитекто...

Христина Секулоска и Ирена Милојеска: Светлечки илузии и непостоечка реалност во нашиот град

Борбата против кичот, политиката и општествените промени има стотици начини на кои може да се води. Кога ќе се спојат архитектонските равенки, философијата, ид...