ПОРТАЛИ 2020 / PORTALS 2020

Во Музеј на Град Скопје беше отворена изложбата ПОРТАЛИ 2020, под мотото „Чувствувај, Создавај, Споделувај“
Изложбата требаше да се отвори на 21 март во чест на Европскиот ден на уметничка креативност, а беше одложена поради Covid -19. На изложбата се претставени делата на деветте врвни уметници-костимографи и сценографи од нашата држава, Ангеловска Илина, Андонова Наташа, Ветероска Марија, Гоља Инес, Деари Енез, Ефтимов Никола, Розе Трајческа Ристовска, Светозарев Сергеј и Марија Пупучевска.

Аt The Museum of the City Of Skope opened the Exhibition PORTALS 2020, under the motto “Feel, Create, Share”. The planed opening was postponed due to Covid -19 crisis. The exhibition presents the works of 9 top artists-costume designers and scenographers from our country: Angelovska Ilina, Andonova Natasha, Veteroska Marija, Golja Ines, Deari Enez, Eftimov Nikola, Roze Trajceska Ristovska, Svetozarev Sergej and Marija Pupuchevska, who realize their creativity through a number of theater and film projects, in which they participate with their costume and scenographic works.

 

 

 

Подолу е галерија од отварањето на изложбата.

 

 

 

 

Галерија

 

 

 

Разговори со авторите / Artists discussions

„Релацијата помеѓу арт предизвикот да се биде сценограф/костимограф и менаџмент стратегиите во театарските куќи во Македонија“ / “The relationship between the challenge of being a set designer / costume designer and management strategies in theaters in Macedonia”

 

 

Comments

comments